ŠIFRA

84

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trakice za kontrolu ketona u krvi

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Posljednji nalaz endokrinologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuju osiguranim licima oboljelim od diabetes mellitus tip 1, DM MODY, DM LADA i drugi dokazano autoimuno uslovljeni oblici diabetesa.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala