ŠIFRA

71

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Standardna invalidska kolica na mehanički pogon

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) reumatologa; 3) neurologa; 4) neurohirurga; 5) ortopeda; 6) pedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

a) Amputacija jedne ili obje noge (iznad ili ispod koljena), a ne može se izvršiti protetisanje b) Paraplegija, kvadriplegija i hemiplegija c) Hemipareza, kvadripareza i parapareza d) Artitične promjene na velikim zglobovima kod reumatskih bolesti kada je onemogućen hod Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na aktivna invalidska kolica na mehanički pogon ili na neurološka invalidska kolica na mehanički pogon, nema pravo na standardna invalidska kolica na mehanički pogon do isteka utvrđenog roka. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na elektromotorna kolica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nema pravo na standardna invalidska kolica na mehanički pogon. Nakon isporuke invalidskih kolica ovlašteni doktor je dužan izvršiti provjeru funkcionalnosti i kontrolu isporučenih kolica.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala