ŠIFRA

124

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortodontski fiksni aparat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) nalaz i mišljenje ortodonta, 2) otpusno pismo Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju (postoperativno) ili nalaz maksilofacijalnog ili oralnog hirurga (preoperativno) b) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 2): 1) nalaz ortodonta; c) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 3): 1) nalaz ortodonta i 2) nalaz oralnog hirurga d) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 4): 1) nalaz ortodonta i 2) nalaz neuropedijatra odnosno neurologa;

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

1) U okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urodjenim i stečenim težim deformitetima lica i vilica, kao i sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca. 2) U slučaju incizalnog stepenika 10 i više milimetara (incizalni stepenik izmjeren od incizalnog brida gornjih inciziva do labijalnnih površina donjih inciziva). Za postavljanje fiksnog ortodontskog aparata, potreban je nalaz ortodonta. 3 U slučaju impaktiranih i retiniranih zuba (osim trećih molara) sa potrebom kombinovane ortodontsko-oralnohirurška terapija izvlačenja zuba. 4) Kod epilepsije koja je pod kontrolom sa bilo kojom ortodontskom nepravilnošću. Ortodontski fiksni aparat, ovlašteni doktor propisuje osiguranim licima na osnovu odluke Komisije koju formira direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala