ŠIFRA

124

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortodontski fiksni aparat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

"Sljedeći nalazi (kumulativno): a) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 1): 1) nalaz i mišljenje ortodonta i 2) otpusno pismo Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju (postoperativno) ili nalaz maksilofacijalnog ili oralnog hirurga (preoperativno); b) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 2): 1) nalaz ortodonta; c) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 3): 1) nalaza ortodonta i 2) nalaz oralnog hirurga d) za osigurana lica sa indikacijom pod tačkom 4): 1) nalaz ortodonta i 2) nalaz neuropedijatra odnosno neurologa;"

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim licima nakon 12. godina života (stalna detencija) do 18. godine života (osim za tačku 1.) u sljedećim slučajevima: 1. u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urodjenim i stečenim težim deformitetima lica i vilica, kao i sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca. "2. u slučaju incizalnog stepenika 10 i više milimetara (incizalni stepenik izmjeren od incizalnog brida gornjih inciziva do labijalnnih površina donjih inciziva). Za postavljanje fiksnog ortodontskog aparata, potreban je nalaz ortodonta." 3. u slučaju impaktiranih i retiniranih zuba (osim trećih molara) sa potrebom kombinovane ortodontsko-oralnohirurška terapija izvlačenja zuba. "4. kod epilepsije koja je pod kontrolom sa bilo kojom ortodontskom nepravilnošću.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala