ŠIFRA

56

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Cervikotorakalna ortoza

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

125

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) nalaz fizijatra 2) nalaz ortopeda ili neurohirurga

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Osigurano lice ima pravo na navedeno pomagalo prilikom konzervativnog liječenja sa prijelomima cervikotorakalnog dijela kičmenog stuba čiji su uzroci: tumor, povreda ili osteoporoza. Konzervativno liječenje podrazumijeva liječenje kod kojih se ne preporučuje operativni zahvat. U slučaju bolničkog liječenja pomagalo će se odobriti na osnovu nalaza fizijatra, te uvida u elektronski zdravstveni karton

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala