ŠIFRA

56

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Cervikotorakalna ortoza

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

125

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) nalaz fizijatra 2) nalaz ortopeda ili neurohirurga

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo imaju osigurana lica sa prijelomima cervikotorakalnog dijela kičmenog stuba čiji su uzroci: tumor ili povreda ili osteoporoza. Ako osigurano lice ostvari pravo na cervikotorakalnu ortozu ne može ostvariti pravo na TLSO (Trouporišnu ortozu) osim u slučaju kada je osigurano lice ostvarilo pravo na TLSO (sa kifozom, skoliozom ili lordozom) a nastupio je prijelom vratne kičme. Osigurano lice koje ostvari pravo na cervikotorakalnu ortozu ima pravo i na trouporišnu ortozu sa indikacijama iz rednog broja 58. U slučaju bolničkog liječenja pomagalo će se odobriti na osnovu nalaza fizijatra, te uvida u elektronski zdravstveni karton.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala