ŠIFRA

83

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trakice za kontrolu šećera u krvi za inzulin ovisna lica za lica oboljela od šećerne bolesti TIP 1, DM MODY, DM LADA i drugi dokazano autoimuno uslovljeni oblici diabetesa, a koja ne ostvaruju pravo na senzore za mjerenje glukoze

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

50

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 83 tačka a) se obezbjeđuju osiguranim licima starijim od 18 godina oboljelim od diabetes mellitus tip 1, DM MODY, DM LADA i drugi dokazano autoimuno uslovljeni oblici diabetesa.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala