ŠIFRA

64

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortopedski ulošci

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

50

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sledećih nalaza: 1) fizijatra; 2) ortopeda; 3) pedijatra.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim licima do 7. godine života na preporuku fizijatra uz dijagnozu težeg pes planovalgus

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala