ŠIFRA

103

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Intrakardijalni defibrilator

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

KARDIOVASKULARNA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

12000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

84 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija kliničkih kardiologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje kod zloćudne ventrikularne aritmije, a na prijedlog Konzilija kliničkih kardiologa.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala