ŠIFRA

9

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kohlearni implantat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo (šifra pomagala 9) se obezbjeđuje osiguranim licima sa urođenim ili stečenim gubitkom sluha, starosne dobi od 1-15 godina, a koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti. 50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOiR), a najviše do 20.000,00 KM

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala