ŠIFRA

1

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Očna proteza za lica do 7 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OFTALMOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz oftalmologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Očna proteza obezbjeđuje se u slučaju gubitka oka i to: 1. Puna obična - u slučaju potpunog odstranjenja očne jabučice; 2. Ljuspasta - u slučaju djelimičnog odstranjenja oka ili atrofije očne jabučice Očne proteze se izrađuju od plastične mase. Ako standardni oblik i veličina očne proteze ne odgovara obliku i veličini konjuktivalne vrećice, izrađuje se proteza po mjeri.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala