ŠIFRA

109

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Totalna endoproteza koljena

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ENDOPROTEZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

2500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Artroza koljenog zgloba težeg stepena, reumatoidni artritis, teška posttraumatska stanja i kongenitalne anomalije koljenog zgloba.Osigurano lice ima pravo na jednu endoprotezu za svako koljeno.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala