ŠIFRA

112

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Totalna endoproteza ramena

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ENDOPROTEZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

3000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuje osiguranim licima kod komplikovanog preloma ramenog zgloba (kao posljedica masivne rupture rotatorne manšete) kada se drugim metodama liječenja ne može uspostaviti funkcija zgloba. Osigurano lice ima pravo na jednu endoprotezu za svako rame.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala