ŠIFRA

71

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Punjač za akumulator za elektromotorna invalidska kolica

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) reumatologa; 3) neurologa; 4) neurohirurga; 5) ortopeda; 6) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala