ŠIFRA

107

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Implantat za kranioplastiku (palakos i titanska mrežica)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

NEUROHIRURŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

800

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za neurohirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Defekt kosti lobanje.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala