ŠIFRA

99

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Silikonski zavoji, obloge i prateći medicinski materijali

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

800

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz pedijatra subspecijaliste medicinske genetike

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Bulozna epidermoliza

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala