ŠIFRA

56

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Implantat za primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poslije mastektomije karcinoma dojke (na jednoj ili obje dojke). Preporuku za ugradnju implantata (jednog ili oba) daje konzilij Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju JZU UKC Tuzla. Pacijent ima pravo na implantat za lijevu i desnu dojku.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala