ŠIFRA

65

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Elastična rukavica

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuje osiguranim licima sa primarnim i sekundarnim limfedem kod malignih oboljenja, a može se preporučiti u kombinaciji kod jasno utvrđene indikacije uznapredovalog limfedema.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala