ŠIFRA

70

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Toaletna invalidska kolica na mehanički pogon

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) reumatologa; 3) neurologa; 4) neurohirurga; 5) ortopeda; 6) pedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

a) srednje do teški stepen neurološkog deficita (hemipareza, Multiple skleroza, Parkinsonova bolest i nakon ICV-a) b) Paraplegija i hemiplegija Nakon isporuke invalidskih kolica ovlašteni doktor je dužan izvršiti provjeru funkcionalnosti i kontrolu isporučenih kolica.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala