ŠIFRA

50

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za vratnu kičmu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

25

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra; 3) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Kod bolova u vratnoj kičmi sa propagacijom duž ruke kod stabilnih preloma, kod subluksacije vratnog pršljena sa ili bez neurološkog deficita, osteoporose sa patološkom frakturom, konzervativnih tretmana DH, malignih i metastatskih procesa vratnih pršljenova.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala