ŠIFRA

72

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Neurološka invalidska kolica na mehanički pogon za lica od 18 do 50 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

60 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) neurologa; 3) neurohirurga; 4) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se odobrava osiguranim licima sa kvadriplegijom, paraplegijom ili hemiplegijom kojima je dijagnosticirana: 1. mišićna distrofija, 2. teža multipla skleroza, 3. cerebralna paraliza ili 4. teži oblik stanja nakon kranio cerebralne traume. Nakon isporuke invalidskih kolica ovlašteni doktor je dužan izvršiti provjeru funkcionalnosti i kontrolu isporučenih kolica. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na standardna invalidska kolica na mehanički pogon ili na aktivna invalidska kolica na mehanički pogon, nema pravo na neurološka invalidska kolica na mehanički pogon do isteka utvrđenog roka. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na elektromotorna kolica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nema pravo na neurološka invalidska kolica na mehanički pogon.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala