ŠIFRA

4

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Korekciona stakla i okviri za naočale za lica od 7 do 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OFTALMOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

50

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

24 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz oftalmologa iz kabineta za ortoptiku sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Ambliopija (slabovidnost) kod djece do 18. godine.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala