ŠIFRA

122

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Zračna komora za inhalatornu terapiju

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz pulmologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Asthma bronchiale. Obezbjeđuje se osiguranim licima do 7 godine života.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala