ŠIFRA

52

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za koljeno (obična)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

70

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

24 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) ortopeda; 2) fizijatra; 3) neuropedijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo imaju osigurana lica nakon izvršenog operativnog zahvata tog koljena.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala