ŠIFRA

61

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Limfa set za nogu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

180

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

24 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi kumulativno: 1) nalaz fizijatra; 2) posljedni nalaz onkologa kojeg posjeduje osigurano lice.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Primarni i sekundarni limfedem kod malignih oboljenja.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala