ŠIFRA

100

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Potrošni materijal uz katetere i stome (gel i sterilne rukavice za kateterizaciju, pasta i puder za njegu stome, pasta za bolje nalijeganje stome, rukavice nesterilne, posteljna podloga, maramice)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) hirurga; 2) urologa; 3) fizijatra; 4) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Uz korištenje stoma i katetera koji se ne nalaze na Listi pomagala.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala