ŠIFRA

121

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Opturator - stimulator

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

250

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ortodonta

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Urođeni rascjep usne, alveolarnog grebena i nepca-cheilognatopalatoschysis. Osigurano lice ima pravo na osam opturatora za period od petog dana nakon rođenja do navršenih 6 mjeseci, u razmaku od 21 dan. Izuzetno, ukoliko liječenje nije završeno, osigurano lice ima pravo na opturator i nakon navršenih 6 mjeseci po preporuci specijaliste maksilofacijalne hirurgije ili ortodonta.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala