ŠIFRA

105

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Pelene za jednokratnu upotrebu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

70

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra; 2) neuropsihijatra, 3) neurohirurga; 4) neuropedijatra; 5) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuju se u slučajevima: 1. Potpune oduzetosti ekstremiteta (paraplegia, quadriplegia, hemiplegije), 2. Multiple skleroze teškog stepena bez kontrole sfinktera 3. Retardatio mentalis teškog stepena (nalaz kategorizacije urađen do 15 godine i medicinska dokumentacija) 4. Malignomi u terminalnoj fazi bolesti 5. Autizma kad nema kontrole sfinktera 6. Nakon prestanka korištenja stome, a urađen je operativni zahvat rekonstrukcije crijevnog otvora uz mišljenje odgovarajućeg specijaliste iz JZU UKC Tuzla 7. Cerebralna paraliza level IV i V po GMFSC 8. Operisana meningomijelokele u predjelu LSD 9. ALS sa jednom od plegija i nemogućnošću kontrolisanja sfinktera Osiguranom licu se obezbjeđuje pravo na pelene nakon navršene 3. godine života Revizija prava na pelene za jednokratnu upotrebu vrši se jednom godišnje.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala