ŠIFRA

88

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trakice za kontrolu šećera u krvi za inzulin ovisna lica za inzulin ovisna lica oboljela od šećerne bolesti TIP 2

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

20

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala se obezbjeđuju osiguranim licima oboljelim od diabetes mellitus tip 2, ovisnim o inzulinu ili zamjeni za inzulin. Osigurana lica koja ostvare pravo na senzore za mjerenje glukoze ne mogu ostvariti pravo na trakice za kontrolu šećera u krvi

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala