ŠIFRA

83

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trakice za kontrolu šećera u krvi za inzulin ovisna lica za inzulin ovisna lica oboljela od šećerne bolesti TIP 2

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

20

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 83 tačka b) se obezbjeđuju osiguranim licima oboljelim od diabetes mellitus tip 2, inzulin ovisnim. Osigurana lica koja ostvare pravo na senzore za mjerenje glukoze ne mogu ostvariti pravo na trakice za kontrolu šećera u krvi.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala