ŠIFRA

74

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Gume za invalidska kolica (par)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranom licu koje koristi elektromotorna kolica.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala