ŠIFRA

34

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Silikonske navlake za bataljak

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

100

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra (izuzetno kod prvog uvođenja osiguranog lica u pravo, neophodan je i nalaz ortopeda ili otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju - posljednji koji posjeduje)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za osigurana lica koja koriste standardne proteze kod osjetljivih bataljaka (navedeno u nalazu specijaliste). Osigurano lice ima pravo na navlake za svaki ekstremitet posebno. Ako osigurano lice ostvari pravo na silikonske navlake za bataljak ne može ostvariti pravo na navlake za bataljak i silikonski lajner.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala