ŠIFRA

54

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Estetska proteza za dojku

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz specijaliste sa Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poslije mastektomije karcinoma dojke. Obezbjeđuje se osiguranom licu kome je odstranjena dojka. Osiguranom licu kome su odstranjene obje dojke obezbjeđuju se dvije proteze.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala