ŠIFRA

59

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Estetska proteza za dojku

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Nalaz specijaliste sa Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju i/ili nalaz patohistološki za profilaktiki odstranjenu dojku, 2) Otpusno pismo sa Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju ili druge klinike na kojoj je rađena mastektomija. 3) Nalaz onkološkog konzilija

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poslije mastektomije karcinoma dojke i/ili profilaktičke mastektomije kontralateralne dojke ako je patohistološki dokazana neka od devijacija na ćelijama dojke i profilaktičke masketomije bez patohistološke devijacije ćelija dojke. Obezbjeđuje se osiguranom licu kome je odstranjena dojka do momenta rekonstrukcije dojke. Osiguranom licu kome su odstranjene obje dojke obezbjeđuju se dvije proteze.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala