ŠIFRA

85

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Pen za višestruko davanje inzulina za lica do 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

3

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Liječenje šećerne bolesti kad je potrebno korištenje inzulina ili zamjene za inzulin. Osigurano lice ima pravo na po jedan aplikator za svaku vrstu inzulina ili zamjenu za inzulin koju koristi (osim za inzuline ili zamjene za inzulin koji su u pakovanju sa penom).

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala