ŠIFRA

15

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Zamjena procesora kohlearnog implantata

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

84 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra 2) Saglasnost FZZOiR

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Zamjena procesora kohlearnog implantata obezbjeđuje se osiguranim licima kojima se indicira zamjena procesora kohlearnog implantata, a koja se nalaze u Programu Federalnog fonda solidarnosti.

NAPOMENA

Učešće ZZOTK je 50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOiR), a najviše do 10.000,00 KM
Nazad na katalog pomagala