ŠIFRA

95

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Jednokratni plastični kateter za samokateterizaciju

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

100

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) nalaz urologa 2) hirurga 3) neurohirurga 4) ortopeda 5) neuropsihijatra 6) neuropedijatra 7) fizijatra 8) onkologa Za indikacije pod tačkom e) i f) pored gore navedenog nalaza potrebno je i: e) nalaz CT-a ili MRI-a na kojem je verifikovana lezija zahvaćenog dijela kičme i f) nalaz urodinamskog ispitivanja za verifikaciju indikacije.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Jednokratni plastični kateteri za samokateterizaciju se obezbjeđuju osiguranim licima sa a) paraplegijom i kvadriplegijom, b) poslije operacije kičme, c) urođenom anomalijom kičme, d) kod neoperativnog tumora kičme, e) syndrom caude equine f) vesica neurogenes (verifikovana urodinamskim ispitivanjem - UD) kada je pražnjenje mokraćne bešike onemogućeno putem slobodne drenaže." "Osiguranom licu se obezbjeđuje samo jedna vrsta katetera shodno medicinskim preporukama. U okviru ovog pomagala, osiguranom licu se obezbjeđuje i potrošni materijal (gel i sterilne rukavice za kateterizaciju, pasta i puder za njegu stome, pasta za bolje nalijeganje stome, rukavice nesterilne, posteljna podloga, maramice i slično)" Osiguranom licu se obezbjeđuje samo jedna vrsta katetera shodno medicinskim preporukama.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala