ŠIFRA

97

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Irigacioni sistem

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

18 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) hirurga; 2) urologa; 3) fizijatra; 4) onkologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Korištenje kolostome, ileostome ili kese za žuč sa podlogom.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala