ŠIFRA

68

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortopedske cipele s povišenjem za lica preko 15 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

18 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra (izuzetno kod prvog uvođenja osiguranog lica u pravo neophodan je i nalaz ortopeda - posljednji koji posjeduje)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuje kod skraćenja donjeg ekstremiteta (jednostrano ili obostrano). Za osigurana lica do 15 godina sa skraćenjem donjeg ekstremiteta preko 2 cm i za osigurana lica preko 15 godina sa skraćenjem donjeg ekstremiteta preko 3 cm.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala