ŠIFRA

97

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kesa za izmet sa podlogom - ileostoma sa potrošnim materijalom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

180

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedno od sljedeće dokumentacije: 1) otpusno pismo Klinike za hirurgiju; 2) nalaz hirurga

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuju kod pražnjenja izlučevina preko vještačkog otvora na trbušnom zidu, zavisno od medicinske indikacije u otpusnom pismu. U okviru ovog pomagala, osiguranom licu se obezbjeđuje i potrošni materijal (gel i sterilne rukavice za kateterizaciju, pasta i puder za njegu stome, pasta za bolje nalijeganje stome, rukavice nesterilne, posteljna podloga, maramice i slično)

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala