ŠIFRA

81

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Iglice za Pen za lica koja koriste hormon rasta.

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

7

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Ovo pomagalo obezbjeđuje se osiguranim licima koja u terapiji koriste hormon rasta u slučaju: 1. Deficita hormona rasta 2. Turnerovog sindroma 3. Hronične renalne insuficijenscije 4. Ako je dijete rođeno male TM i/ili TD za gestacijsku dob i koje nije postiglo nadoknadni rast u prve 2-3 godine života

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala