ŠIFRA

5

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Štap za slijepa lica

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA SLIJEPA LICA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz oftalmologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala