ŠIFRA

111

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Parcijalna endoproteza kuka

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ENDOPROTEZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

250

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za pomagala pod rednim brojem 110. i 111. u medicinski indiciranim slučajevima, obezbjeđuje se standardna totalna ili parcijalna endoproteza kuka. Osigurano lice ima pravo na jednu endoprotezu za svaki kuk.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala