ŠIFRA

42

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Cipele za Denis Brown ortozu (zamjena)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

APARATI ZA GORNJE I DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

prema potrebi a najviše tri puta u toku liječenja

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz ortopeda

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 41. i 42. se obezbjeđuje osiguranim licima sa urođenim deformitetima pes equinovarus, kod djece uzrasta do 7 godina starosti. Pomagalo pod rednim brojem 42. se obezbjeđuje osiguranim licima kada je došlo do rasta noge u određenoj fazi liječenja deformiteta pes equinovarus, kod djece uzrasta do 7 godina starosti.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala