ŠIFRA

82

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Trakice za zvučni glukometar

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

40

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) interniste i 2) oftalmologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za slijepa lica oboljela od šećerne bolesti

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala