ŠIFRA

33

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Silikonski lajner

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

PROTEZE ZA DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

18 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz fizijatra (izuzetno kod prvog uvođenja osiguranog lica u pravo, neophodan je i nalaz ortopeda ili otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju - posljednji koji posjeduje)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za osigurana lica koja koriste proteze sa silikonskim lajnerom. Osigurano lice ima pravo na lajner za svaki ekstremitet posebno. Ako osigurano lice ostvari pravo na silikonski lajner ne može ostvariti pravo na silikonske navlake za bataljak.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala