ŠIFRA

102

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Pacemaker jednokomorni VVI

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

KARDIOVASKULARNA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1700

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

84 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija kliničkih kardiologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poremećaji srčanog ritma prema kliničkim indikacijama. Osigurano lice ima pravo na zamjenu pacemakera na osnovu konzilijarnog mišljenja kliničkih kardiologa, a na osnovu stanja navedenih kod dvokomornog (DDD) pacemakera uz poremećaj ritma po tipu fibrilacije atrija.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala