ŠIFRA

10

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Baterija za kohlearni implantat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala (šifra pomagala 10, 11, 12,13) se obezbjeđuju osiguranim licima do 18 godina starosti, odnosno do 26 godine starosti ukoliko se nalaze na redovnom školovanju kojima je ugrađen kohlearni implantat.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala