Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala (“Službene novine TK” broj: 13/18), utvrđen je obim prava na ortopedska i druga pomagala koje se osiguranom licu obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te način ostvarivanja na iste. Obim prava određuje se jedinstvenom Listom pomagala (“Službene novine TK” broj: 1/22) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalom i visina učešća Zavoda u njihovoj nabavci.
Osigurano lice, kome je od strane ovlaštenog doktora izdata potvrda o potrebi nabavke ortopedskog pomagla dostavlja se Zavodu na odobravanje.
Osigurano lice ima pravo na jedan ortodonski mobilni aparat godišnje, a maksimalno 4 ortodonska mobilna aparata do navršenih 18. godina s tim da se u broj dobijenih ortodonskih aparata ubrajaju aparati koje je Zavod finansirao po svim prethodnim listama. Deformiteti u razvoju zuba i deformiteti gornje i/ili donje vilice koje podrazumijevaju sljedeće: disgnatija (neusklađenost vilica), devijacija vilice i primarna uskost u smjeni zuba. Obezbjeđuje se osiguranim licima do navršenih 18 godina, koja nisu iskoristila pravo na ortodonski fiksni aparat.

Više o pravima osiguranih lica pogledajte u dole postavljenom link-u
https://zzotk.ba/ortopedska-pomagala/