Zanima me šta je potrebno od dokumentacije, a radi ostvarivanja prava na refundiranje troškova za ortodonski aparat za obje vilice.

Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala [...]