Članom 22. stav (1) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ko su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života.
Osigurano lice da bi koristilo usluge zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, potrebno je da ima prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno mora postojati osnov osiguranja (zaposlenje, biro, član porodice ili lično obavezno osiguranje).
Prijava se provodi preko nadležne Porezne uprave, prema mjestu prebivališta, nakon čega se lice obraća u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.
Na osnovu prijave, vrši se izdavanje zdravstvene legitimacije.
Ukoliko se ne može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po nekom od navedenih osnova, pravo na Lično obavezno zdravstveno osiguranja ostvaruju lica sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koja imaju sredstva za izdržavanje i njihove članove porodice, ako im se zdravstvena zaštita ne ostvaruje po drugom osnovu.

Više o ličnom obaveznom osiguranju pogledajte u dole postavljenom link-u
https://www.zzotk.ba/dobrovoljno-osiguranje/