Sve informacije koje se odnose na uplatu i aplikaciju premije osiguranja za 2022. godine, možete preuzeti na postavljenom link-u:

https://zzotk.ba/premija-osiguranja/