Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na nabavku niskomolekularnog heparina.

Nabavka i preuzimanje lijeka vrši se isključivo i samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Niskomolekularni heparin se nalazi u okviru Programa lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove sa doktrinarnim pristupima.
Indikaciju i potrebnu dokumentaciju utvrđenu doktrinarnim pristupom možete pogledati na dole postavljenim linkovima:

https://zzotk.ba/terapija-niskomolekularnim-heparinom/

https://zzotk.ba/wp-content/uploads/2021/12/Operativni-programi-i-doktrinarni-pristupi-za-lijekove-koji-su-utvrdjeni-Programom-lijekova-sa-Odlukom-1.pdf