Zavod Zdravstvenog Osiguranja Tuzlanskog Kantona

GRAČANICA

gracanica@zzotk.ba

Ime Pozicija Telefon Kategorija
Mirsada Kulenović, dipl.komunikolog Šef Poslovnice 700 411 GRAČANICA
Muhamed Okanović Samostalni referent zdravstvenog osiguranja 700 410 GRAČANICA
Ibro Hamzić Referent zdravstvenog osiguranja 700 412 GRAČANICA
Jasmina Isaković Referent zdravstvenog osiguranja 700 412 GRAČANICA
Sadmir Salibašić Referent zdravstvenog osiguranja 700 412 GRAČANICA
Naslovna Organizacija GRAČANICA

Poslovnice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona. Više

Pomagala

Prijedlog za izradu i nabavku pomagala i endoproteza, daje na propisanom obrascu doktor medicine. Više

Lijekovi

Način i postupak za propisivanje, izdavanje i korištenje lijekova osiguranim licima regulisan je Uredbom o obimu. Više

Posljednje novosti

Najčitanije vijesti

Kontakt informacije

Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Franjevačka 36,
75000 Tuzla

Tel. + 387 35 275 372, 252 422, 300 626
Fax. + 387 35 275 373
e-mail: info@zzotk.ba

Račun: 338-440-22124691-66 - Objava
Vrste prihoda:
712 111 - doprinosi iz plaća i na plaće
712 193 - dobrovoljno osiguranje
722 741 - premija osiguranja